Hulp nodig?
Stel hier uw vraag...

U bevindt zich hier: Home Kwaliteit

Kwaliteit

Keurmerken

Revatech is al sinds jaren in het trotse bezit van de kwaliteitscertificaten Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen, ISO9001 en ISO14001.

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

Met ingang van 24 april 2015 is Revatech in bezit van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. In 2014 is het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH) gelanceerd. Met dit keurmerk kunnen bedrijven in de hulpmiddelenbranche aantonen dat zij het maximale doen om kwaliteit, service en beschikbaarheid te waarborgen. Het verbindt deze bedrijven in de gezamenlijke missie om samen te bouwen aan een sterke branche. Lees hier meer over het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen en wat dit voor u betekent.

ISO9001

Met onze ISO9001-certificering voldoen wij aan de eisen die gesteld worden aan een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit houdt in dat de klant altijd centraal staat in onze bedrijfsvoering en dat Revatech zich ten doel stelt continu te verbeteren op alle facetten in de bedrijfsvoering.

Wat betekent dit voor u?
Doordat wij continu de klanttevredenheid meten, proberen wij telkens onze dienstverlening te verhogen zodat wij in staat zijn steeds beter aan uw eisen en wensen te voldoen en van u een tevreden klant maken. Daarnaast stellen we het zeer op prijs als u ons wilt beoordelen zodat wij dit proces kunnen verbeteren. Ook uw mening telt!

ISO14001

Het hebben van een ISO14001-certificaat geeft aan dat Revatech in de bedrijfsvoering op een goede manier aandacht besteedt aan het milieu. Dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, dat we de milieurisico’s in kaart hebben en beheersen en dat we streven naar permanente verbetering van de milieuprestaties.

Wat betekent dit voor u?
Dat u met de keuze voor een hulpmiddel van Revatech er van op aan kunt dat Revatech alles in het werk stelt om in welke vorm dan ook zo weinig mogelijk het milieu te belasten. Bekijk hier onze milieubeleidsverklaring.

Erkend leerbedrijf

Revatech is al jaren een erkend leerbedrijf. Door deze erkenning zijn we bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs. We helpen jongeren uit de regio graag om zich te ontwikkelen in ons vakgebied. Daarnaast hebben wij al vele jaren ervaring met re-integratie en het bieden van werkkansen aan mensen met een beperking.

Klachten/complimenten procedure

Wij willen te allen tijde voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten. Werkprocessen en werkwijzen zijn gericht op een kwaliteitsbewust denken en handelen. Middels periodieke controle audits, cliëntenpanels en een jaarlijks terugkerend klanttevredenheidsonderzoek blijven wij geïnformeerd over de ervaringen van klanten. Aan de hand van deze resultaten ondernemen we stappen om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren. Als klant bent u op deze wijze verzekerd van kwalitatief hoogstaande producten en een adequate dienstverlening.

Mocht u klachten of complimenten hebben of suggesties willen doen om onze dienstverlening te verbeteren dan kunt u ons dit mailen of schrijven naar:

Revatech
t.a.v. Kwaliteitsfunctionaris
Postbus 181 9250 AD Burgum

U kunt binnen 5 dagen een reactie tegemoet zien.